visuaalisen ilmeen suunnittelu case study

Visuaalisen ilmeen suunnittelu case study

Visuaalisen ilmeen suunnittelu pitää sisällään väripaletin suunnittelun, fonttien valinnan, kuvamaailman ja graafisten elementtien suunnittelun. Siihen voi myös sisältyä logo, jos yrityksellä ei ole sitä vielä.